ARAPÇA EĞİTİMİ

Medresemiz Başmüderrisi Kadir Naci KÖKTAŞ Hocaefendi tarafından hafızlığını tamamlayan veya Kuran-ı Kerim Ta'lim - Tecvid derslerinde belirli seviyeye gelen talebelere "Arapça İslami İlimler" ana başlığında iki yıl süren Arapça eğitim verilmektedir.

Arapça İslami İlimler

 • Sarf : Emsile, Binâ, Maksud, İzzi
 • Nahiv : Avâmil, İzhar, Kâfiye, Molla Câmi
 • Tefsir : Celâleyn Tefsiri, Safvet'üt Tefasir, Nesefî Tefsiri
 • Fıkıh : Nûr-ul îzah, Kudûrî, Damad, Mülteka'l Ebhur
 • Hadis : Buharî, Tâc, Riyâzu's Salihin
 • Usûl-u Hadis : Teysir-u Mustalahu'l Hadis
 • Mantık : İsa Goci, Velediyye
 • Beyan Meani Bedi' : Telhis ul Miftah
 • Akaid : Emâlî, Sevad ül Âzam, Fıkh-ul Ekber, Ömer Nesefi
 • Tasavvuf : Mektubat-ı Rabbani, Risale-i Kudsiyye, Risale-i Halidiyye
 • Edep : Ta'limul Müteallim fi Tariki'tteallüm
 • Diğer : E'ttıbyan fi Ulûmil Kur'an, Osmanlıca Okuma Yazma Dersleri
Gümüşhanevi Derneği - GİMER (Gümüş İlim Merkezi)

Karaer Mahallesi - Sebahattin Aytaç Caddesi
No:21 / GÜMÜŞHANE

© 2020 - Gümüşhânevî Derneği, İSDEF (İsmailağa Dernekler Federasyonu) üyesidir.